15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://catwalkmagazine.pl 300 1
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Alimenty na dziecko

0 Comments

Alimenty na dziecko i ich właściwe ustalenie sprawiają zazwyczaj wiele problemów. Są one istotne nie tylko z punktu prawnego, ale także do zapewniania właściwej opieki nad dzieckiem dla obojga rodziców, nawet w momencie, gdy ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem jest ograniczone. Jak wygląda to w praktyce?

Alimenty na dziecko- czym są?

Alimenty na dziecko polegają na dostarczeniu środków niezbędnych do utrzymania, a w miarę możliwości również innych środków wychowania. Kwestie te reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek alimentacyjny zasądzony zostaje w postępowaniu sądowym lub też w wyroku alimentacyjnym. Dzięki temu dany rodzin jest obowiązany do wypłacania comiesięcznych świadczeń dla dziecka niebędącego w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednakże obowiązek ten ciąży na dwojgu rodziców, dzięki czemu każdy z nich po uwzględnieniu swoich możliwości majątkowych jest zobligowany do zaspokojenia potrzeb swoich dzieci. Warto mieć na uwadze fakt, iż obowiązek alimentacji jest niezależny od przyznanej władzy rodzicielskiej, dlatego też rodzic pozbawiony opieki nad dzieckiem ma obowiązek ciągłego łożenia na nie. 

Kiedy można uzyskać alimenty na dziecko? 

Możliwe są różne rodzaje ustalania alimentów, są to między innymi dobrowolne alimenty na dziecko, alimenty na dziecko nienarodzone, małoletnie lub pełnoletnie. Obowiązek ten prawnie dotyczy obojga rodziców wpisanych w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i matka. Alimenty na dziecko obejmują wydatki poniesione na wyżywienie, leczenie, edukację i mieszkanie. Są one niezbędne i dotyczą obojga rodziców, którzy zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków w sposób bezpośredni lub pośredni- poprzez comiesięczną wpłatę świadczeń. Nie ma górnej granicy wiekowej dla wypłacanych alimentów. Są one należne do momentu, w którym dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to również dzieci pełnoletnich uczących się, które nie posiadają źródła dochodu.

Jak uzyskać alimenty dla dziecka?

Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne dla dziecka, konieczne jest wszczęcie postępowania- czyli złożenia pozwu lub wniosku do sądu. Nie ma gotowego wzoru dla tego pisma urzędowego, może być ono napisane również własnoręcznie. Istotne są koszty utrzymania dziecka, którego dotyczy świadczenie oraz możliwości zarobkowe każdego z rodziców. Podczas konstruowania wniosków warto skorzystać z porady odpowiedniego specjalisty w celu konsultacji lub napisania właściwego pisma.

Co jest również istotne podczas ustalania alimentów na dziecko to to, iż zarobkowe możliwości rodzica dotyczą nie tylko udokumentowanych dochodów. Ich zakres dotyczy także zarobków dodatkowych, a nawet potencjalnych dochodów danej osoby, co ma przeciwdziałać uchylaniu się od pracy przez rodzica lub utrzymywania się z nie zalegalizowanego zatrudnienia. Ważnym aspektem są również szacowane wydatki i zobowiązania rodzica alimentacyjnego we własnym zakresie, o których wiemy jako rodzic sprawujący opiekę.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów jest zależna od dwóch kwestii- kosztów utrzymania dziecka oraz możliwości finansowych danego rodzica. Ich kwota nie jest ustalana na cały okres, mogą być one zarówno podwyższone jak i obniżone, właściwie do sytuacji. Wniosek o zmianę kosztów powinien być jednak odpowiednio udokumentowany oraz w pełni uzasadniony- w zależności od okoliczności zmianą materialną rodzica lub też zmianą potrzeb finansowych dziecka. Dlatego też jeśli nastąpiła jakakolwiek zmiana w stanie faktycznym sytuacji rodzica obowiązanego do alimentacji lub też dziecka, którego ona dotyczy- konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądowego rozpatrzenia. 

Poprzedni
Następny